Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων

iOS / iPadOS

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις / Safari
2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στο 'Αποκλεισμός αναδυόμενων' και ενεργοποιήστε το

iOS / iPadOS Popup Settings

macOS

1. Ανοίξτε το Safari
2. Στην επάνω γραμμή μενού, επιλέξτε Safari / Προτιμήσεις
3. Επιλέξτε την καρτέλα 'Ιστότοποι'
4. Επιλέξτε 'Αναδυόμενα παράθυρα' στην αριστερή ενότητα
5. Αλλάξτε το 'Όταν επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους' σε 'Αποκλεισμός και Ειδοποίηση'

macOS Popup Settings
Top