Προβολή ανάγνωσης

Για ευκολότερη ανάγνωση και αποφυγή περισπασμών όπως οι αιτήσεις εγγραφής, χρησιμοποιήστε την Προβολή ανάγνωσης του Safari. Η διαθεσιμότητά της εξαρτάται από τη διάταξη του ιστότοπου.

iOS / iPadOS 15+

Πατήστε το εικονίδιο «aA» και επιλέξτε «Εμφάνιση της Προβολής ανάγνωσης».

iOS / iPadOS Reader Guide

macOS

Κάντε κλικ στο εικονίδιο της Προβολής ανάγνωσης

macOS Reader Guide
Top