Επιδιορθωση απενεργοποιημένων επεκτάσεων Safari

iOS / iPadOS / macOS

Εάν οι επεκτάσεις του Safari εμφανίζονται γκριζαρισμένες:
1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρόνος επί οθόνης > Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου.
2. Είτε απενεργοποιήστε αυτούς τους περιορισμούς είτε συνεχίστε στο επόμενο βήμα.
3. Μεταβείτε στην επιλογή Περιορισμοί περιεχομένου > Περιεχόμενο στον Ιστό και επιλέξτε Απεριόριστη πρόσβαση.

Top