Način rada Čitač

Za lakše čitanje i izbjegavanje smetnji kao što su zahtjevi za registraciju, upotrebljavajte Safarijev način rada za čitanje. Njegova dostupnost ovisi o izgledu web stranice.

iOS / iPadOS 15+

Dodirnite ikonu „aA” i odaberite „Prikaži čitač”.

iOS / iPadOS Reader Guide

macOS

Klikni na ikonu Čitač

macOS Reader Guide
Top