Fixar extensions desactivades de Safari

iOS / iPadOS / macOS

Si les extensions de Safari es veuen en gris:
1. Vés a "Settings" (Configuració) > "Screen Time" (Temps d'ús) > "Content & Privacy Restrictions" (Restriccions de contingut i privacitat).
2. Pots desactivar aquestes restriccions o continuar al següent pas.
3. Navega a "Content Restrictions" (Restriccions de contingut) > "Web Content" (Contingut web) i selecciona "Unrestricted Access" (Accés no restringit).

Top