Opravte zakázaná rozšíření Safari

iOS / iPadOS / macOS

Pokud jsou rozšíření Safari zobrazena šedě:
1. Přejděte do Nastavení systému > Čas u obrazovky > Omezení obsahu a soukromí.
2. Buď tato omezení vypněte, nebo pokračujte dalším krokem.
3. Přejděte do nabídky Omezení obsahu > Webový obsah a vyberte možnost Neomezený přístup.

Top