Otázky a Odpovede

Jedná se o rozšíření Safari, které může blokovat reklamy pouze v Safari, nikoli v jiných prohlížečích, aplikacích nebo hrách. Pokud je to možné, použijte webovou verzi (například otevřete youtube.com v Safari).

Safari někdy po aktualizaci nenačítá filtry. Zkontrolujte, zda jsou rozšíření aplikace stále povolena v Nastavení, a pak Safari násilně restartujte (ukončete a znovu otevřete).

Ne. Aplikace používá oficiální rozhraní API společnosti Apple pro blokování obsahu – aplikace Safari tak dostává seznam blokovacích pravidel bez přístupu k vašim údajům o prohlížení.

Společnost Apple omezuje jedno rozšíření na 50 000 blokovacích pravidel – to bohužel pro moderní Adblocker nestačí. Rozdělení do 6 rozšíření umožňuje aplikaci dodat pro Safari až 300 000 pravidel.

V iOS/iPadOS klepněte na tlačítko „aA“ vlevo od adresního pole a výběrem možnosti „Vypnout blokování obsahu“ dočasně toto blokování pozastavte.
Ve stejné nabídce můžete vybrat volbu „Nastavení webových stránek“ a vypnutím možnosti „Použít blokátory obsahu“ pak toto blokování trvale deaktivovat.

V macOS klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko obnovení vpravo od pole adresy a výběrem možnosti „Vypnout blokování obsahu“ dočasně toto blokování pozastavte. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole s adresou, vyberte možnost „Nastavení webových stránek“ a deaktivujte možnost „Povolit blokátory obsahu“ pro trvalé vypnutí blokování.

iOS/iPadOS:
Klepněte na tlačítko „aA“ vlevo od pole adresy. Vyberte možnost "Nastavení webových stránek" a vypněte možnost „Použít blokátory obsahu“.
Zobrazit a spravovat seznam můžete v nabídce Nastavení > Safari > Blokátory obsahu.

macOS:
Klikněte pravým tlačítkem myši na pole s adresou, vyberte možnost „Nastavení webu" a zrušte zaškrtnutí políčka „Povolit blokování obsahu“.
Zobrazit a spravovat seznam můžete v nabídce Safari > Předvolby > Webové stránky > Blokátory obsahu.

1. Zkontrolujte, zda je v postupu Nastavení > Safari > Blokátory obsahu (iOS) nebo Předvolby Safari > Rozšíření (macOS) povolena funkce Adblock Pro.

2. Spusťte funkci Adblock Pro a na první kartě povolte doporučené možnosti.

3. Zkontrolujte Whitelist a zjistěte, zda na něm není položka pro odblokovanou webovou stránku.

Pokud to nepomohlo, restartujte zařízení a zopakujte výše uvedené kroky. Vyzkoušejte více webových stránek, ne pouze jednu. Pokud problém přetrvává, informujte nás o tom.

Synchronizace je podporována pouze ve verzi aplikace 6.5 nebo ve verzi novější a také v systémech iOS 13 nebo novějších a v macOS Catalina (10.15) nebo v této novější verzi. Synchronizace může obvykle trvat až jednu minutu. Pokud se zdá, že se synchronizace zasekla, můžete to vyřešit restartováním aplikace.

Pokud chcete snadno upravit nastavení pro jednotlivé webové stránky, můžete do prohlížeče Safari přidat akční tlačítko aplikace. V systému iOS/iPadOS klepněte na tlačítko Sdílení v Safari, posuňte se zcela dolů, klepněte na „Upravit akce...“ a přidejte AdBlock Pro do seznamu.

JavaScript je speciální jazyk, který se používá k vytváření interaktivních webových stránek. Někdy se však používá ke vkládání reklam nebo vás může sledovat v režimu on-line. Jeho vypnutí tomu většinou zabrání, ale může také narušit funkčnost webových stránek.

Top