حالت خواننده

برای خواندن راحت‌تر و دوری از عوامل حواس پرتی مثل درخواست‌های ثبت نام، از حالت خواننده سافاری استفاده کنید. فراهم بودن این حالت بستگی به چیدمان وب سایت دارد.

iOS / iPadOS 15+

روی شمایل «aA» ضربه بزنید و «نمایش خواننده» را انتخاب کنید.

iOS / iPadOS Reader Guide

macOS

روی شمایل «خواننده» کلیک کنید

macOS Reader Guide
Top