نحوه فعال کردن مسدودسازی

iOS / iPadOS

تنظیمات>سافاری>مسدودکننده‌های محتوا
و سپس کلیدهای AdBlock Pro را روشن کنید.

macOS

1. تنظیمات افزونه سافاری را باز کنید
2. کلیدهای افزونه‌های برنامه را فعال کنید
3. از سافاری خارج شوید و دوباره آن را باز کنید (اختیاری)
4. برای تکمیل نصب به این قسمت برگردید

رفع اشکال افزونه‌های غیرفعال شده سافاری

Top