પૉપઅપ્સને બ્લોક કરો

iOS / iPadOS

1. સેટિંગ્સ એપ / Safari ખોલો
2. 'પૉપ-અપ્સ બ્લૉક કરો' પર સ્ક્રોલ કરો અને તેને સક્ષમ કરો

iOS / iPadOS Popup Settings

macOS

1. Safari ઓપન કરો
2. ટોચના મેનુ બારમાં, સફારી/પસંદગીઓ પસંદ કરો
3. 'વેબસાઇટ્સ' ટેબ પસંદ કરો
4. ડાબા વિભાગમાં 'પોપ-અપ વિન્ડોઝ' પસંદ કરો
5. 'અન્ય વેબસાઈટની મુલાકાત લેતી વખતે' ને 'બ્લૉક કરો અને સૂચિત કરો'માં બદલો

macOS Popup Settings
Top