תקן תוספי ספארי מושבתים

iOS / iPadOS / macOS

אם תוספי ספארי מופיעים באפור:
1. עבור אל הגדרות > זמן מסך > הגבלות תוכן ופרטיות.
2. בטל את ההגבלות האלה או המשיך לשלב הבא.
3. נווט אל הגבלות תוכן > תוכן אינטרנט ובחר גישה בלתי מוגבלת.

Top