כיצד להפעיל חסימה

iOS / iPadOS

הגדרות > Safari > חוסמי תוכן
והפעל את מתגי AdBlock Pro.

macOS

1. Open Safari Extension Preferences
2. Enable app's extensions switches
3. Quit and reopen Safari (optional)
4. Test on websites of your choice
5. Return here to complete setup

תקן תוספי ספארי מושבתים

Top